• Contacteer ons +32 9 326 86 30 of
  • EMAIL_US gma@groupvanvooren.com

 

 

 

 

 

.

Erkenningen

Erkenning monstername afvalstoffen OVAM

De betrouwbaarheid van de analyseresultaten wordt in eerste instantie bepaald door de representatieve staalname. Dat vereist echter een gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle uitvoering.

Erkenning GMA (PDF)

 

VCA*

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), en is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Erkenning GMA (PDF)

 

FOD

GMA nv is door het FOD WASO erkend als laboratorium in groep 6: Kwalitatieve identificatie van asbest in materialen

Erkenning GMA (PDF)

 

VMM

Nieuwe erkenning: treedt in werking op 01/01/2017.
Gma nv is door VMM erkend al boorbedrijf zoals vermeld in artikel 6, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL), en dit voor de discipline “stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van de stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM”.

Erkenning GMA (PDF)

Industriepark Rosteyne 1

9060 Zelzate

Tel. 09/326.86.30

Fax 09/326.86.31

Email gma@groupvanvooren.com

Website www.groupvanvooren.com