• Contacteer ons +32 9 342 81 18 of
 • EMAIL_US info@groupvanvooren.com

 

 

 

 

 

.

REFERENTIES

193286L_2GRVV.jpg
 • OVAM, site Biochim in Machelen 
  - zeer zware verontreiniging met complex mengsel van alifaten en aromaten, (chloorhoudende) solventen, PCB's, oliën,...
  - beschrijvend bodemonderzoek en 2 fasen pilootproeven (ontgravings, MFE, thermische desorptie, membraanextractie,...)
 • OVAM, saneringswerf site Assenede
 • Umicore Hoboken 
  - sanering voormalige stortplaats caliumarsenaat,
  - begeleiding werf uitbreiding geluidswal
 • Immora Puurs, opmaak beschrijvend bodemonderzoek, opmaak bodemsaneringsproject en begeleiding uitvoering van verontreinigingen aan minerale olie en een omvangrijke VOCl-pluim en kernzone 
193227L_2GRVV.jpg
 • Aquafin nv
 • Beliris – Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 • Waterwegen en Zeekanaal nv
 • Vlaamse Overheid – Afdeling Wegenbouwkunde / Afdeling Geotechniek / Agentschap Infrastructuur
 • Ministerie Brussels Gewest – Projecten en werken inzake weginrichtingen / Beheer en onderhoud wegen
 • Tractebel Engineering
 • Arcadis
 • Pidpa
 • Stad Aalst
 • Infrax
Euremtech_logo.jpg
 • Proximus
 • Sita Remediation
 • OVAM
 • CleanLease Fortex
 • ORTEC (Frankrijk)

Industriepark Rosteyne 1

9060 Zelzate

Tel. 09/342.81.18

Fax 09/342.85.80

Email info@groupvanvooren.com

Website www.groupvanvooren.com