Terra Engineering & Consultancy nv

beschikt als studiebureau voor milieuonderzoeken over een zeer grote ervaring in het uitvoeren van oriënterende, verkennende en beschrijvende bodemonderzoeken, het opmaken van bodemsaneringsprojecten en de begeleiding van bodemsaneringswerken. Ook het opmaken van technische verslagen behoort tot de core-business van TEC nv.

TEC nv werkt voor zowel overheden, openbare instellingen, multinationals, KMO’s als particulieren en zoekt steeds een klantgerichte en op maat gemaakte oplossing!

Terra Engineering & Consultancy nv biedt u ondermeer de volgende diensten:

 • beschrijvend bodemonderzoek (BBO)
 • gecombineerd oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO)
 • verkennend bodemonderzoek (VBO)
 • bodemsaneringsproject (BSP)
 • begeleiding bodemsaneringswerken
 • pilootstudies in situ saneringstechnieken
 • interventies bij calamiteiten
 • gerechtsexpertises
 • technisch verslag grondverzet (TV)
 • risico analyse en adviezen inzake hergebruik uitgegraven grond
 • begeleiding grondverzetwerken
 • juridisch advies
 • archeologienota

Infiltratievoorziening bij uw nieuwbouw of verbouwing?

Laat uw infiltratiecapaciteit bepalen