GEOLAB

Peilbuizen en pompputten

Geohydrologisch onderzoek en het vastleggen van de horizontale en verticale verspreiding van verontreinigingspluimen kan slechts door juiste plaatsing van peilbuizen en pompputten, kwaliteitsvolle grondwatermonstername en vakkundig uitgevoerde pompproeven.
Geolab heeft ook ervaring met het plaatsen van multi-level wells. Met de multi-level well kan op verschillende dieptes grondwater bemonsterd worden. Hierbij kan het concentratieverloop van een bepaalde verontreinigingsparameter in het vertikaal vlak gedetailleerd worden opgevolgd. Deze multi-level wells zijn dus handige instrumenten om bij een uitgebreide verontreinigingspluim het saneringsverloop nauwgezet op te volgen en een tijdige bijsturing op juiste diepte door te voeren.
Meer en meer gebruikt men divers voor het uitvoeren van waterpeilmetingen. De diver is een betrouwbaar en nauwkeurig instrument voor de automatische metingen en registratie van grondwaterstanden, grondwatertemperatuur en/of geleidbaarheid. Divers kunnen in nagenoeg alle bestaande peilbuizen toegepast worden voor het langdurig en frequent meten van de grondwaterstanden in het kader van monitoringsprojecten, pompproeven en/of hydrologisch onderzoek.
Image

Samenwerken of meer info?

U vindt niet onmiddellijk wat u zoekt? U heeft bijkomende vragen?

Ontdek onze andere diensten

Image
Geologische en milieuboringen

Boringen in het kader van geologisch en milieukundig onderzoek