LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Asbestanalyse

Asbestanalyse

Analyses van asbestverdachte materialen kunnen in ons eigen labo, erkend door OVAM en FOD, uitgevoerd worden met behulp van een polarisatiemicroscoop en dispersiekleuring. De stalen kunnen door onze deskundigen genomen worden of kunnen door de klant zelf aangeleverd worden door een stuk van een verdacht materiaal (niet groter dan een suikerklontje) of door een kleefmonster binnen te brengen.

Image

Samenwerken of meer info?

Vraag hier je asbestanalyse aan!
Image

Asbest in gerecycleerde granulaten

Gerecycleerde granulaten ontstaan door mechanische behandeling van materiaal afkomstig van bouwkundige constructies en worden na controle van een reeks bouwtechnische en milieuhygiënische specificaties hergebruikt in bepaalde bouwkundige toepassingen. Eén van de vereisten is een controle op de aanwezigheid van asbesthoudende deeltjes. Labo Devlieger – Van Vooren nv voert deze proeven dagelijks uit in een uitermate beschermde omgeving.

Monstername + asbestanalyse

U bent van plan uw huis te renoveren, een huis aan te kopen en u twijfelt of bepaalde materialen asbesthoudend zijn? Wij kunnen voor u een asbestanalyse uitvoeren gebaseerd op de norm NEN 5896.

Wij komen ter plaatse en voeren de bemonstering op een veilige manier uit. Daarna wordt het materiaal geanalyseerd in ons nieuw uitgerust labo.

Image
Image

Asbestinventaris

Het opstellen van een inventaris van alles wat asbest bevat in een (bedrijfs)gebouw vormt een cruciaal onderdeel van de bescherming van werknemers en is verplicht sinds 1995.
Ook bij de afbraak of renovatiewerken moet, overeenkomstig de huidige wetgeving, een asbestinventaris opgemaakt worden door de betrokken werkgevers en moet de inventaris overgemaakt worden aan derden die de werken uitvoeren.

Ontdek onze andere diensten

Image
Diepsonderingen

Draagkracht van de grond voor het geplande bouwproject
Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen
Image
Meetnet

Grondwaterniveaumetingen op afstand online raadplegen