LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Asfalt

Asfalt

Asfalt, dat gebruikt wordt in de wegenbouw als verhardingslaag, is een mengsel van minerale bestanddelen (stenen, zand en vulstof) met een bitumineus bindmiddel.  

Labo Devlieger - Van Vooren nv voert zowel proeven uit op vracmonsters asfalt, veelal in het kader van controleproeven voor certificatie, als op geboorde asfaltkernen afkomstig van een infrastructuurwerk.  

Image
Image

Ook op de minerale bestanddelen, waaruit asfalt is opgebouwd, biedt Labo Devlieger - Van Vooren nv een zeer uitgebreid gamma aan proeven aan (zie natuurgranulaten).  

Een greep uit ons aanbod :

  • boren van kernen
  • diktemeting op kernen
  • percentage holle ruimten op kernen
  • relatieve dichtheid op kernen
  • gehalte aan PAK’s (teergehalte) op kernen
  • bindmiddelgehalte
  • vulstofgehalte
  • korrelverdeling en gehalte aan fijne deeltjes op het uitgewassen aggregaat
  • naaldpenetratie
  • indeukingsproef

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.

Ontdek onze andere diensten

Image
Diepsonderingen

Draagkracht van de grond voor het geplande bouwproject
Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen
Image
Meetnet

Grondwaterniveaumetingen op afstand online raadplegen