LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Diepsonderingen

Diepsonderingen

Een diepsondering verschaft op een snelle en relatief goedkope manier volgende belangrijke informatie :

  • dikte van de grondlagen waaruit de ondergrond is opgebouwd
  • geotechnische karakteristieken van de verschillende grondlagen
  • de draagkracht van de grond
  • indicatie over de diepte van het grondwater  

Op basis van deze informatie kan de aard en de diepte van de vereiste fundering exact bepaald worden om problemen (zoals verzakkingen of zettingen) met het op te richten gebouw te vermijden.

Image
Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Image

Materiaal

Afhankelijk van de grootte en de belasting van het te construeren gebouw wordt er gewerkt met diepsondeerapparaten waarmee drukkrachten van 35, 50, 100 of 200 kN (3,5; 5; 10 of 20 ton) kunnen worden uitgeoefend.   Er wordt standaard gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde conus met een sectie van 10 cm² (diameter 3,57 cm) en een tophoek van 60°.

Soorten conussen

Bij Labo Devlieger - Van Vooren gebruiken we 2 soorten conussen:

  • mechanische conus
  • elektrische conus (met of zonder waterspanning)

Doorgaans wordt er gesondeerd door middel van een hydraulisch sondeerapparaat gemonteerd in een voldoende belaste vrachtwagen of rupsvoertuig. Voor sonderingen in kelders, achtertuinen en andere moeilijk bereikbare plaatsen wordt gebruik gemaakt van een draagbaar toestel.   De diepsonderingen van Labo Devlieger - Van Vooren nv verschaffen u niet alleen de onbetwistbare zekerheid over de kwaliteit, de structuur en de stabiliteit van de ondergrond, maar vooral die onmisbare gegevens die u in staat stellen een accurate beslissing te nemen bij een nieuwbouw of verbouwingsproject. Deze proeven worden uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen waardoor een hoge kwaliteit van de resultaten kan gegarandeerd worden.

Image

Ontdek onze andere diensten

Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen
Image
Meetnet

Grondwaterniveaumetingen op afstand online raadplegen