LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Infiltratieproeven

Infiltratieproef

Een infiltratieproef is een test waarbij proefondervindelijk de doorlaatbaarheid van de bodem wordt bepaald. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, de meest gebruikte techniek is de omgekeerde boorgatmethode.

Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Image

Hooghoudtmethode

Deze methode is van toepassing bij uitvoering van een infiltratieproef boven de grondwatertafel (omgekeerde boorgatmethode) of onder de grondwatertafel (boorgatmethode). Met deze methode wordt de verzadigde doorlaatbaarheid Ksat [mm/u] gemeten.
 
Omgekeerde boorgatmethode
Met een edelmanboor wordt een gat geboord tot op de diepte van de proef onder het maaiveld. Eerst wordt een hoeveelheid water toegevoegd aan het boorgat om de laag waarvan de doorlaatbaarheid gevraagd wordt te verzadigen. Nadat deze laag verzadigd is wordt een nieuwe hoeveelheid water toegevoegd. Vervolgens wordt de snelheid gemeten waarmee het waterpeil daalt. Hieruit wordt de infiltratiesnelheid van het water in de bodem berekend, gebruik makend van de inwendige diameter van het boorgat, de drukhoogte (= de lengte van de waterkolom in het boorgat) en de snelheid waarmee het waterpeil daalt.
 
Boorgatmethode
Hierbij wordt het aanwezige water onttrokken uit het boorgat en wordt vervolgens de snelheid gemeten waarmee het waterpeil opnieuw stijgt. Hieruit wordt de infiltratiesnelheid van het water in de bodem berekend, gebruik makend van de inwendige diameter van het boorgat, de drukhoogte (= de lengte van de waterkolom in het boorgat) en de snelheid waarmee het waterpeil daalt.
 
Van de uitgevoerde boringen worden stalen genomen om de 0,5 m of bij verandering van de grondlaag. Aan de hand van de ontnomen monsters wordt visueel een boorstaat opgemaakt met aanduiding van het hoofdbestanddeel, nevenbestanddeel, kleur, consistentie en vochtgehalte.

Dubbele ring infiltrometer

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 2 cirkelvormige buizen met een hoogte van ongeveer 200 mm:

  • binnenste buis: diameter 300 mm
  • buitenste buis: diameter 600 mm

Deze proef wordt doorgaans op het maaiveld uitgevoerd of op beperkte diepte onder het maaiveld.

Na het uitgraven tot de gewenste diepte worden de buizen ongeveer 5 à 10 cm in de grond geduwd. Zowel de binnenste buis als de zone tussen de binnenste en buitenste buis werden met ongeveer 10 à 15 cm water gevuld. Het water tussen de binnenste en buitenste buis werd constant gehouden. De daling van het waterpeil in de binnenste buis wordt opgemeten in functie van de tijd (met een maximum van 1 uur).

Image

Ontdek onze andere diensten

Image
Diepsonderingen

Draagkracht van de grond voor het geplande bouwproject
Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen
Image
Meetnet

Grondwaterniveaumetingen op afstand online raadplegen