LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Keramische materialen

Keramische materialen

Keramische metselwerkmaterialen zijn, zoals de naam aangeeft, alle materialen vervaardigd uit klei die gebruikt worden bij metselwerkzaamheden. De meest gekende vorm zijn uiteraard bakstenen, maar ook snelbouwstenen en gebakken straatstenen worden veelvuldig toegepast.

Als eerste onafhankelijk labo heeft Labo Devlieger - Van Vooren nv reeds eind vorige eeuw geïnvesteerd in een hoogtechnologisch toestel voor het uitvoeren van allerhande proeven ter bepaling van de weerstand tegen vorst en dooi, gaande van de zandkistproef op individuele producten tot de Europese proef op een in het labo samengestelde muur.

Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Image

Bakstenen

Een opsomming van de proeven die bij Labo Devlieger - Van Vooren nv uitgevoerd worden op bakstenen:
 • afmetingen
 • wateropslorping door capillariteit
 • wateropslorping door onderdompeling
 • initiële wateropslorping
 • druksterkte
 • uitbloeiing
 • vorstbestandheid volgens Belgische én Europese norm
 • volumieke massa
 • actief oplosbare zouten

Gebakken straatstenen

Een opsomming van de proeven die bij Labo Devlieger - Van Vooren nv uitgevoerd worden op gebakken straatstenen:
 • afmetingen
 • buigsterkte (dwarse breuklast en geschatte treksterkte)
 • wateropslorping door onderdompeling
 • vorstbestandheid
 • glijweerstand
 • slijtweerstand
 • zuurbestandheid  
Image

Ontdek onze andere diensten

Image
Diepsonderingen

Draagkracht van de grond voor het geplande bouwproject
Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen
Image
Meetnet

Grondwaterniveaumetingen op afstand online raadplegen