LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Milieulabo

Milieulabo

Labo Devlieger - Van Vooren omvat tevens een milieulabo. Dit labo heeft zich voornamelijk gespecialiseerd binnen het kader van bodemanalyses en secundaire grondstoffen. Om de kwaliteit te garanderen heeft het labo een Belac accreditatie en een Vlarel erkenning.

Het milieulabo werkt voornamelijk ondersteunend voor de deskundigen binnen Group Van Vooren maar biedt ook zijn diensten aan aan bedrijven, particulieren en overheden.

Image
Image

Er worden analyses uitgevoerd zoals:

  • kleigehalte
  • organisch stof
  • minerale olie
  • PAK’s
  • zware metalen
  • PCB’s

Het milieulabo heeft een jarenlange ervaring, kan zich beroepen op ervaren personeel en beschikt over de modernste apparatuur. Desondanks blijft het verder investeren in personeel en apparatuur om zijn dienstverlening verder te optimaliseren.

Samenwerken of meer info?

U vindt niet onmiddellijk wat u zoekt? U heeft bijkomende vragen?

Ontdek onze andere diensten

Image
Diepsonderingen

Draagkracht van de grond voor het geplande bouwproject
Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Meetnet

Grondwaterniveaumetingen op afstand online raadplegen