LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Natuur- en gerecycleerde granulaten

Granulaten

De term granulaat slaat op een verzameling van minerale bestanddelen die vaak zeer heterogeen kan zijn en dit zowel naar lithologie als naar korrelgrootte. In het granulaat zijn zowel partikels met afmetingen van slechts enkele micrometer aanwezig als partikels van enkele mm groot; ook de mineralogische samenstelling kan sterk variëren.  

Afhankelijk van de toepassing van de granulaten is het uitermate belangrijk de fysische en chemische eigenschappen ervan te kennen, daar deze een directe impact hebben op de kwaliteit van het ermee vervaardigde bouwmateriaal. Labo Devlieger - Van Vooren nv biedt u van alle onafhankelijk labo’s het meest uitgebreide gamma aan proeven op allerhande granulaten.

Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Image

Natuurgranulaten

 • korrelverdeling (inclusief gehalte aan deeltjes kleiner dan 63 µm)
 • methyleenblauwproef (kwaliteit van de fijne deeltjes)
 • gehalte aan organische stoffen
 • gehalte aan kalkachtige stoffen of schelpdelen
 • totaal zwavelgehalte
 • vlakheidsindex
 • percentage gebroken en ronde stenen
 • weerstand tegen verbrijzeling (Los Angeles)
 • weerstand tegen afslijting (Micro Deval)
 • stroomcoëfficiënt (hoekigheid)
 • volumieke massa en wateropname
 • chloorionen  

Gerecycleerde granulaten

 • korrelverdeling (inclusief gehalte aan deeltjes kleiner dan 63 µm)
 • classificatieproef
 • methyleenblauwproef (kwaliteit van de fijne deeltjes)
 • humusgehalte (indien nodig ook het fulvozuurgehalte)
 • gehalte aan kalkachtige stoffen
 • vlakheidsindex
 • percentage gebroken en ronde stenen
 • weerstand tegen verbrijzeling (Los Angeles)
 • plasticiteitsindex (vloeigrens en uitrolgrens)
 • volumieke massa en wateropname
 • milieuhygiënische analyse (inclusief uitloogtest)
Image

Ontdek onze andere diensten

Image
Diepsonderingen

Draagkracht van de grond voor het geplande bouwproject
Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen
Image
Meetnet

Grondwaterniveaumetingen op afstand online raadplegen