Asfalt

Asfalt, dat gebruikt wordt in de wegenbouw als verhardingslaag, is een mengsel van minerale bestanddelen (stenen, zand en vulstof) met een bitumineus bindmiddel.  

Labo Devlieger - Van Vooren nv voert zowel proeven uit op vracmonsters asfalt, veelal in het kader van controleproeven voor certificatie, als op geboorde asfaltkernen afkomstig van een infrastructuurwerk.  

Ook op de minerale bestanddelen (zand, stenen en vulstof), waaruit asfalt is opgebouwd, biedt Labo Devlieger - Van Vooren nv een zeer uitgebreid gamma aan proeven aan (zie natuurgranulaten).  

Als één van de weinige is Labo Devlieger - Van Vooren nv  eveneens geaccrediteerd voor het uitvoeren van proeven op asfaltpuingranulaat (APG) en allerhande afgeleide producten zoals bitumineuze voegband, voegvullingsmassa en naadklever.  

Een greep uit ons aanbod :

 • boren van kernen
 • diktemeting op kernen
 • percentage holle ruimten op kernen
 • relatieve dichtheid op kernen
 • gehalte aan PAK’s (teergehalte) op kernen
 • bindmiddelgehalte
 • vulstofgehalte
 • korrelverdeling en gehalte aan fijne deeltjes op het uitgewassen aggregaat
 • voorstudie ter bepaling van de samenstelling
 • watergevoeligheid
 • watergehalte
 • gevoeligheid aan segregatie (Schellenberg-methode)
 • cantabro-proef
Image
Image
Image