Beton en natuursteen

Beton

Beton is een bouwmateriaal dat oordeelkundig samengesteld is uit de juiste verhouding van toeslagstoffen (natuur- of puingranulaten – al naargelang er rijke of schrale beton vervaardigd wordt - en zand) en cement dat de eigenschap heeft om door toevoeging van water uit te harden waardoor de hardheid van natuurlijk gesteente geëvenaard wordt.   Ter controle van de eigenschappen van het beton worden proeven uitgevoerd op diverse proefstukken. Zo worden in een betoncentrale op regelmatige basis betonkubussen vervaardigd die vervolgens onderworpen worden aan een drukproef. Voor een aangelegde betonvloer of in het kader van een wegeniswerk worden kernen geboord uit de aangelegde verharding. Anderzijds worden op de geprefabriceerde betonproducten an sich ook proeven uitgevoerd.  Bij Geo Measuring & Analysis nv kunnen de bestanddelen van beton (toeslagstoffen en cement) en tevens het gebruikte aanmaakwater onderzocht worden. Ook op de afgewerkte producten of op de aangelegde betonverharding kunnen wij u een uitgebreid gamma aan proeven aanbieden. Op die manier bent u van bij de aanmaak tot de realisatie verzekerd van de kwaliteit van het product en wordt een bescherming geboden tegen vroegtijdige slijtage, corrosie en dure herstellingswerkzaamheden.

Natuursteen

Onder de noemer natuursteen vallen vele natuurlijke producten. Het onderscheid wordt vaak gemaakt op basis van uitzicht of mineralogie. Zo kennen we ondermeer graniet, arduin, marmer, blauwe hardsteen, enz. die veelvuldig toegepast worden bij bouwwerken (zowel binnen- als buitenshuis) of in straatmeubilair. Het is een gesteente dat in de natuur door mijnbouw ontgonnen wordt. De meeste soorten worden gekenmerkt door een hoge druksterkte en een lage wateropslorping.

Vaak wordt op basis van de fysische of chemische eigenschappen voor een bepaald product gekozen. Geo Measuring & Analysis nv helpt u gedurende het hele traject met het kwaliteitsbeheer van een product zodat u over een optimale kennis kan beschikken.  Een opsomming van de proeven die bij Geo Measuring & Analysis nv uitgevoerd worden :

Beton :

 • boren van kernen
 • dikte en aard der granulaten op betonkernen
 • druksterkte (inclusief volumieke massa) op betonkernen en -kubussen
 • wateropslorping
 • analyse van het gebruikte aanmaakwater
 • drukproef en hydratatiewarmte op cement

Betonproducten :

 • splijttreksterkte
 • wateropslorping
 • slijtweerstand
 • glijweerstand
 • hygrometrische krimp en zwel
 • vorstbestandheid

Natuursteen :

 • druksterkte
 • buigsterkte
 • glijweerstand
 • slijtweerstand
 • vorstbestandheid
 • volumieke massa en porositeit
 • wateropslorping door onderdompeling
Image
Image