Rioolonderzoek

Bij geplande wegeniswerken is het van belang de toestand van de bestaande riolering te kennen en eventuele defecten in kaart te kunnen brengen. Anderzijds wordt een cameraonderzoek ook uitgevoerd bij oplevering van nieuw aangelegde leidingen om tekortkomingen bij de aanleg onmiddellijk te kunnen herstellen.

Werking 

De verschillende camera’s zijn via een kabel (met een lengte van 300 à 400 m) verbonden met bedieningsinstallaties die gemonteerd zijn in lichte vrachtwagens of terreinwagens. Vanuit deze bedieningsposten worden de camera’s gemanipuleerd (snelheid, belichting, beeldscherpte,enz…) en kan op een monitor de toestand van de buizen direct beoordeeld worden. 

Om een volledig beeld van de riolering te kunnen bekomen (buizen, voegen en aansluitingen) zijn de camera’s uitgerust met een draaiende kop die in alle richtingen kan gestuurd worden. Dit maakt het mogelijk een loodrecht beeld op de buiswand te verkrijgen, in een huisaansluiting te kijken en een voeg volledig rondom in beeld te brengen. Op de monitor wordt steeds continu de afstand weergegeven (tot 0,01m nauwkeurig) die de camera heeft afgelegd vanaf het ingestelde vertrekpunt. 

Ook de helling van de camera in langsrichting kan op het beeldscherm weergegeven worden. Aan de hand van deze meting kan tevens een lengte profiel uitgetekend worden waardoor verzakkingen in de riolering duidelijk zichtbaar kunnen voorgesteld worden. Andere informatie, zoals plaats, onderzochte traject, fotonummer, enz…, kan op het beeld aangebracht worden. 

Bijkomend kan door middel van een laser de breedte van de voegen of een eventuele hoekverdraaiing opgemeten worden. 

Van de volledige inspectie wordt een digitale opname gemaakt en van de meest belangrijke gebreken worden tevens foto’s van het beeldscherm genomen. Hierbij wordt met de camera halt gehouden en wordt de draaikop ingesteld op het gebrek . Aan de hand van de tekst op het beeldscherm kan de aard van het defect aangeduid worden. 

Een putvideocamera wordt gebruikt om een rioleringsnet te inspecteren zonder een relatief dure voorafgaandelijke reiniging. Hierbij wordt een vaste camera verticaal neergelaten in de toezichtsschouw die in alle leidingrichtingen inzoomt en waarbij alle gebreken worden aangeduid. 

Gedetailleerd verslag 

Van de inspectie wordt een verslag overgemaakt aan alle belanghebbenden. Het bestaat uit volgende onderdelen : 

  • een geschreven verslag waarop alle waarnemingen vermeld staan met een classificatie overeenkomstig de geldende norm
  • een DVD met de volledige inspectie
  • foto’s van de belangrijkste gebreken
  • eventuele plannen met aanduiding en nummering van de bezoeksschouwen

Types camera’s

Labo Devlieger - Van Vooren nv beschikt over een volledig gamma aan camera’s die aangepast kunnen worden aan de verschillende omstandigheden waarin moet geïnspecteerd worden :

  • duwcamera’s voor leidingen met een diameter van 80 mm tot 150 mm
  • explosieveilige zelfrijdende camera’s voor leidingen met een diameter vanaf 150 mm tot 1500 mm
  • putvideocamera
Image
Image
Image
Image