Diepsonderingen

Een diepsondering verschaft op een snelle en relatief goedkope manier volgende belangrijke informatie :

  • dikte van de grondlagen waaruit de ondergrond is opgebouwd
  • geotechnische karakteristieken van de verschillende grondlagen
  • de draagkracht van de grond
  • indicatie over de diepte van het grondwater  

Op basis van deze informatie kan de aard en de diepte van de vereiste fundering exact bepaald worden om problemen (zoals verzakkingen of zettingen) met het op te richten gebouw te vermijden.

Materiaal

Afhankelijk van de grootte en de belasting van het te construeren gebouw wordt er gewerkt met diepsondeerapparaten waarmee drukkrachten van 35, 50, 100 of 200 kN (3,5; 5; 10 of 20 ton) kunnen worden uitgeoefend.   Er wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde conus met een sectie van 10 cm² (diameter 3,57 cm) en een tophoek van 60°.

Soorten conussen

  • mechanische conus
  • elektrische conus

Doorgaans wordt er gesondeerd door middel van een hydraulisch sondeerapparaat gemonteerd op een voldoende belaste vrachtwagen of rupsvoertuig. Voor sonderingen in kelders, achtertuinen en andere moeilijk bereikbare plaatsen wordt gebruik gemaakt van een draagbaar toestel.   De diepsonderingen van Geo Measuring & Analysis nv verschaffen u niet alleen de onbetwistbare zekerheid over de kwaliteit, de structuur en de stabiliteit van de ondergrond, maar vooral die onmisbare gegevens die u in staat stellen een accurate beslissing te nemen bij een nieuwbouw of verbouwingsproject. Deze proeven worden uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen waardoor een hoge kwaliteit van de resultaten kan gegarandeerd worden.

Image
Image
Image
Image

Genereer als architect of studiebureau uw offerte on the fly.

LDVV Klantenportaal Login

Vraag uw login aan bij de Sales afdeling.