Keramische materialen

Keramische metselwerkmaterialen zijn, zoals de naam aangeeft, alle materialen, vervaardigd uit klei die gebruikt worden bij metselwerkzaamheden. De meest gekende vorm zijn uiteraard bakstenen, maar ook gebakken straatstenen, keramische vloer- en wandtegels en kleidakpannen worden veelvuldig toegepast.  

“Als eerste onafhankelijk labo heeft Labo Devlieger - Van Vooren nv geïnvesteerd in een hoogtechnologisch toestel voor het uitvoeren van allerhande proeven ter bepaling van de weerstand tegen vorst en dooi, gaande van de zandkistproef op individuele producten tot de Europese proef op een in het labo samengestelde muur.”  

Een opsomming van de proeven die bij Labo Devlieger - Van Vooren nv uitgevoerd worden op keramische materialen :

Bakstenen

 • afmetingen
 • wateropslorping door capillariteit
 • wateropslorping door onderdompeling
 • initiële wateropslorping
 • druksterkte
 • uitbloeiing
 • vorstbestandheid volgens Belgische én Europese norm
 • volumieke massa
 • actief oplosbare zouten

Gebakken straatstenen

 • afmetingen
 • buigsterkte (dwarse breuklast en geschatte treksterkte)
 • wateropslorping door onderdompeling
 • vorstbestandheid
 • glijweerstand
 • slijtweerstand
 • zuurbestandheid  

Proeven ter bepaling van de vorst-dooi weerstand worden tevens uitgevoerd op keramische wand- en vloertegels en op dakpannen.

Image
Image