Natuur- en puingranulaten

De term granulaat slaat op een verzameling van minerale bestanddelen die vaak zeer heterogeen kan zijn en dit zowel naar lithologie als naar korrelgrootte. In het granulaat zijn zowel partikels met afmetingen van slechts enkele micron aanwezig als partikels van enkele mm groot; ook de mineralogische samenstelling kan sterk variëren.  

Afhankelijk van de toepassing van de granulaten is het uitermate belangrijk de fysische en chemische eigenschappen ervan te kennen, daar deze een directe impact hebben op de kwaliteit van het ermee vervaardigde bouwmateriaal. Labo Devlieger - Van Vooren nv biedt u van alle onafhankelijk labo’s het meest uitgebreide gamma aan proeven op allerhande granulaten :  

Natuurgranulaten

 • korrelverdeling (inclusief gehalte aan deeltjes kleiner dan 63 µm)
 • methyleenblauwproef (kwaliteit van de fijne deeltjes)
 • gehalte aan organische stoffen
 • gehalte aan kalkachtige stoffen of schelpdelen
 • totaal zwavelgehalte
 • vlakheidsindex
 • percentage gebroken en ronde stenen
 • weerstand tegen verbrijzeling (Los Angeles)
 • weerstand tegen afslijting (Micro Deval)
 • stroomcoëfficiënt (hoekigheid)
 • volumieke massa en wateropname
 • chloorionen  

Puingranulaten

 • korrelverdeling (inclusief gehalte aan deeltjes kleiner dan 63 µm)
 • identificatieproef
 • methyleenblauwproef (kwaliteit van de fijne deeltjes)
 • humusgehalte (indien nodig ook het fulvozuurgehalte)
 • gehalte aan kalkachtige stoffen
 • vlakheidsindex
 • percentage gebroken en ronde stenen
 • weerstand tegen verbrijzeling (Los Angeles)
 • plasticiteitsindex (vloeigrens en uitrolgrens)
 • volumieke massa en wateropname
 • milieuhygiënische analyse (inclusief uitloogtest)
Image
Image