Infiltratiestudies

De nieuwe verordening hemelwater goedgekeurd op 5 juli 2013 stelt dat bij het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies en verhardingen het verplicht is om minimaal de voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies na te leven. Onder andere moet men nagaan of het hemelwater ter plaatse kan infiltreren in de bodem. Hierbij kan TEC nv u bijstaan met het uitvoeren van een infiltratiestudie. 

Bij het uitvoeren van een infiltratiestudie wordt er eerst een voorstudie op basis van omgevingskenmerken, geologie, hydrologie en hydrogeologie en bodemkaarten van het terrein uitgevoerd. Naast een uitgebreide voorstudie worden er dan ook voldoende infiltratieproeven uitgevoerd.

Aan de hand van de interpretatie van de resultaten van de infiltratieproeven, de terreinobservaties en de uitgebreide voorstudie wordt de doorlaatbaarheid van de bodem geëvalueerd en wordt een gefundeerd advies gegeven met betrekking tot het toepassen van de geschikte infiltratievoorzieningen.

Beperkte rapportage:

- Resultaten uitgevoerde proeven
- Evaluatie doorlaatbaarheid
- Advies voor infiltratievoorzieningen

Uitgebreide rapportage:

- Resultaten uitgevoerde proeven
- Evaluatie doorlaatbaarheid
- Gefundeerd advies voor infiltratievoorzieningen conform code van goede praktijk
   (o.b.v. omgevingskenmerken, geologie, hydrogeologie, hydrologie en bodemkaarten)

Image
Image

Infiltratievoorziening bij uw nieuwbouw of verbouwing?

Laat uw infiltratiecapaciteit bepalen