Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek is een sterk afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek.

Op basis van de effectief uitgevoerde voormalige en huidige bedrijfsactiviteiten op een site zal bepaald worden of het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek al dan niet noodzakelijk is. Indien er bodembedreigende activiteiten, die vallen onder een onderzoeksplichtige Vlaremrubriek, worden/werden uitgeoefend op de site is het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek noodzakelijk.

Indien het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek (= officieel rapport dat naar de OVAM kan opgestuurd worden) NIET noodzakelijk is, kan u steeds een verkennend bodemonderzoek (= rapport enkel voor eigen gebruik) uitvoeren om uzelf in te dekken.

In het kader van het verkennend bodemonderzoek worden (in samenspraak met de klant) enkel de meest verdachte (mogelijk verontreinigde) zones onderzocht. Een dergelijk bodemonderzoek dient niet te worden overgemaakt aan de OVAM.

Image
Image