TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Diensten

Onze diensten

Image
Oriënterend bodemonderzoek

Hét officiële bodemonderzoek om mogelijke verontreiniging op te sporen
Image
Verkennend bodemonderzoek

Niet-gereglementeerd bodemonderzoek om bij twijfels een eerste beeld te vormen
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Uitgebreider onderzoek voor de omvang en risicograad van verontreiniging
Image
Saneringsproject

Studie waarin de saneringsopties tegen elkaar worden afgewogen
Image
Technisch verslag en grondverzet

Hergebruik en/of afvoermogelijkheden bepalen voor uw grondverzetproject
Image
Sloop- en asbestinventaris

Voor een optimale en milieuvriendelijke recuperatie van bouwmaterialen!
Image
Infiltratiestudies

Infiltratiestudie uitvoeren om de doorlatendheid van de bodem te bepalen
Image
Archeologie

Omdat kennis over onze voorouders ook van tel is
Image
Promaz subsidiefonds

Wij staan je bij in de bodemsanering van verontreiniging veroorzaakt door stookolie

Samenwerken of meer info?

U vindt niet onmiddellijk wat u zoekt? U heeft bijkomende vragen?