TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Archeologie

Archeologie

Samen met onze erkende archeologen zorgen wij voor een correcte, snelle en transparante opmaak van je archeologienota en gedegen uitvoering van jouw archeologisch onderzoek. We kunnen voor u het gehele archeologische traject verzorgen, gaande van archeologienota’s, booronderzoeken, proefsleuven tot opgravingen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.

Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Image

Archeologienota

Sinds 1 juni 2016 verplicht het Onroerenderfgoeddecreet dat een bekrachtigde archeologienota noodzakelijk is bij het indienen van bepaalde omgevingsvergunningen. De criteria voor de noodzaak van een archeologienota bij de omgevingsvergunning zijn hier terug te vinden (“stroomschema archeologienota”).

Die archeologienota bestaat in eerste instantie uit een bureauonderzoek, eventueel aangevuld met andere vooronderzoeken (boringen, sleuven etc.). Op basis daarvan bepaalt de erkende archeoloog of er bijkomend onderzoek op terrein nodig is. We gaan hier zeer pragmatisch mee om: onderzoek wordt enkel geadviseerd wanneer dit noodzakelijk blijkt. Vermits we bij Group Van Vooren niet enkel archeologie aanbieden, trachten we bovendien steeds te kijken of de mogelijkheid bestaat om onderzoeken binnenshuis te combineren. Dit leidt tot een zeer kostenefficiënte aanpak:

De archeoloog bepaalt de impact van de geplande werken op het aanwezige archeologische erfgoed. In sommige gevallen is geen verdere actie nodig omdat er geen archeologisch erfgoed aanwezig is, omdat het erfgoed onvoldoende kennispotentieel bevat of omdat de werken het aanwezige erfgoed niet zullen schaden (vrijgave van het terrein). Als blijkt dat verder vooronderzoek noodzakelijk blijkt, bepaalt de archeoloog de nodige maatregelen in een programma van maatregelen.

Archeologienota met uitgesteld traject en nota

In de meeste gevallen is het niet mogelijk of wenselijk om al het noodzakelijke vooronderzoek (veldonderzoek) uit te voeren voorafgaand aan de aanvraag van de omgevingsvergunning. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er geen proefsleuven gegraven kunnen worden omdat er nog een gebouw op het terrein staat. De archeologienota omvat dan een programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek, waardoor het nodige veldwerk kan uitgesteld worden tot na de bouwaanvraag werd ingediend.

De noodzakelijke onderzoeksfases binnen het vooronderzoek zijn afhankelijk van de archeologische verwachting. Elke archeologische periode en vorm van archeologie, vraagt een eigen en bijhorende aanpak. Zo is het mogelijk dat voor het ene terrein zowel een booronderzoek als een proefsleuvenonderzoek geadviseerd worden, terwijl voor het andere terrein enkel proefsleuven nodig zijn.

Image
Image

Opgraving

Wanneer de maatregel in de archeologienota een opgraving inhoudt, stelt de bouwheer na het verkrijgen van de vergunning een erkende archeoloog aan voor de uitvoering. Na afronding van het veldwerk brengt de archeoloog de opdrachtgever hiervan op de hoogte en kan hij met de bouw- of verkavelingswerken starten.

Ontdek onze andere diensten

Image
Oriënterend bodemonderzoek

Nagaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van bodemverontreiniging
Image
Verkennend bodemonderzoek

Een afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Afperking van de verontreinigingen gevonden in voorgaand onderzoek
Image
Saneringsproject

Afweging van verschillende toepasbare saneringstechnieken
Image
Technisch verslag en grondverzet

Hoe omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet
Image
Sloop- en asbestinventaris

Inventarisatie in kader van renovatie- of sloopwerken
Image
Infiltratiestudies

Evaluatie van de doorlaatbaarheid van de bodem