TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek is een sterk afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek.
Op basis van de effectief uitgevoerde voormalige en huidige bedrijfsactiviteiten op een site zal bepaald worden of het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek al dan niet noodzakelijk is. Indien er bodembedreigende activiteiten, die vallen onder een onderzoeksplichtige Vlaremrubriek, worden/werden uitgeoefend op de site is het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek noodzakelijk.
Image
Image
Indien het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek (= officieel rapport dat naar de OVAM kan opgestuurd worden) NIET noodzakelijk is, kan u steeds een verkennend bodemonderzoek (= rapport enkel voor eigen gebruik) uitvoeren om uzelf in te dekken.
In het kader van het verkennend bodemonderzoek worden (in samenspraak met de klant) enkel de meest verdachte (mogelijk verontreinigde) zones onderzocht. Een dergelijk bodemonderzoek dient niet te worden overgemaakt aan de OVAM.

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.

Ontdek onze andere diensten

Image
Oriënterend bodemonderzoek

Nagaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van bodemverontreiniging
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Een afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek
Image
Saneringsproject

Afweging van verschillende toepasbare saneringstechnieken
Image
Technisch verslag en grondverzet

Hoe omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet
Image
Sloop- en asbestinventaris

Inventarisatie in kader van renovatie- of sloopwerken
Image
Infiltratiestudies

Evaluatie van de doorlaatbaarheid van de bodem
Image
Archeologie

Evaluatie van het archeologisch potentieel van een terrein