LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Geotechnisch onderzoek

Diepsonderingen

Een diepsondering is een proef in situ waarvan de resultaten gebruikt worden voor de opmaak van een stabiliteitsstudie. Via uitzonderlijke apparatuur worden metingen van de weerstand van de grond uitgevoerd. Met behulp van deze data worden dan berekeningen uitgevoerd om het type en diepte van de fundering van uw bouwproject te bepalen.

Hoe gaan we te werk?

Via een hydraulisch sondeerapparaat, gemonteerd in een vrachtwagen of rupswagen, worden er drukkrachten uitgevoerd in de bodem. Het tonnage van deze drukkrachten is afhankelijk van de grootte en de belasting van de bouwplannen.

Een diepsondering brengt diktes en karakteristieken van de grondlagen in kaart, maar ook de draagkracht van de bodem en de diepte van het grondwater. Op ons bodemonderzoek kan u rekenen.

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Werfgegevens
Contact

Ontdek onze andere diensten

Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen