LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Infiltratie hemelwater

Infiltratiestudie

Sinds 2013 is het bij wet verplicht dat bij bouwen, verbouwen of uitbreiden van overdekte constructies infiltratiestudies en eventueel infiltratieproeven worden uitgevoerd. Er moet ten minste worden nagegaan of het hemelwater ter plaatste kan infiltreren in de bodem.

Bij een infiltratiestudie wordt er een voorafgaande voorstudie gemaakt op basis van omgevingskenmerken, geologie, hydrologie, hydrogeologie en bodemkaarten. Hierna volgen de infiltratieproeven op het terrein. Deze voorstudie wordt dan verder aangevuld met bevindingen ter plaatse en met uitgevoerde infiltratieproeven om zo te komen tot een advies aangaande de mogelijke infiltratietoepassingen van het hemelwater.

 

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.

Wat is een infiltratieproef?

Een infiltratieproef is een test waarbij proefondervindelijk de doorlaatbaarheid van de bodem wordt bepaald. 

Omgekeerde boorgatmethode

Bij deze proef wordt de infiltratiecapaciteit van de bodem boven de grondwatertafel berekend.

Met een edelmanboor wordt een gat geboord tot op de diepte van de proef onder het maaiveld. Na de boring wordt het boorgat gevuld met water. Hierna wordt gekeken hoe snel het waterpeil daalt. Aan de hand van de inwendige diameter van het boorgat, de drukhoogte en de snelheid waarmee het waterpeil daalt, berekenen we de infiltratiecapaciteit van de bodem.

Boorgatmethode

Bij deze proef wordt de infiltratiecapaciteit van de bodem onder de grondwatertafel berekend.

Bij deze manier wordt er in plaats van water toegevoegd juist water onttrokken uit het boorgat. Hierna kijken we hoe snel het boorgat zich terug vult met water en het waterpeil dus opnieuw stijgt. Dan wordt op dezelfde methode de doorlaatbaarheid van de ondergrond berekend.

Dubbele ring infiltrometer

Bij deze infiltratieproef wordt gebruik gemaakt van 2 cirkelvormige buizen met een hoogte van ongeveer 200mm.
Deze proef wordt meestal uitgevoerd op het maaiveld of op beperkte diepte onder het maaiveld. 
Na het uitgraven tot de gewenste diepte worden de buizen ongeveer 5-10cm in de grond geduwd.

Beide buizen worden vervolgens gevuld met water, waarbij het water tussen binnenste en buitenste buis constant wordt gehouden. De daling van het waterpeil in de binnenste buis wordt vervolgens opgemeten in functie van de tijd, met een maximum van één uur.
Op basis van deze resultaten wordt de doorlaatbaarheid van de bodem bepaald.

Ontdek onze andere diensten

Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen