DIVOLI DATA PROCESSING

Kwaliteit en veiligheid

ISO 9001

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Met het behalen van de certificering bewijst Divoli Data Processing Pvt Ltd dat klanttevredenheid in de organisatie centraal staat en dat wordt voldaan aan wensen en eisen van opdrachtgevers en aan wettelijke eisen die van toepassing zijn op de dienstverlening.

Divoli Data Processing Pvt Ltd voldoet aan de normen ISO 9001:2015 voor de volgende scope:

"Providing Business Process Outsourcing for Chemical data processing, CAD services and Data entry services"

Image