LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Kwaliteit en veiligheid

Belac

Belac Accreditatie volgens ISO 17025:2017

BELAC heeft alle overeenkomsten en erkenningen ondertekend die bestaan in het kader van de European co-operation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) en International Accreditation Forum (IAF).

Rapporten en certificaten uitgegeven door instellingen geaccrediteerd door BELAC, genieten een internationale erkenning. Hierdoor wordt het vrije verkeer van de betrokken goederen op de internationale markten vergemakkelijkt.

Image
Image

VCA*

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), en is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.