Bodemsaneringswerken in Wachtebeke in coronatijden

Bodemsaneringswerken in Wachtebeke in coronatijden

Naast de oprit van de E34 (Knokke-Antwerpen) in Wachtebeke ligt het bedrijventerrein Kloosterbos.

In de jaren zestig was hier een teerfabriek gevestigd en dat heeft zijn sporen nagelaten: de bodem en het grondwater zijn vervuild met minerale olie, paks en BTEXN (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen). 

Afgebrande loods

Het overgrote deel van de gebouwen op het terrein wordt momenteel gebruikt als opslagplaats. De ruimtes worden verhuurd aan diverse ondernemingen en beheerd door CROSSPORT NV.
Ter hoogte van een van de twee verontreinigingskernen is in de zomer van 2018 een loods gedeeltelijk afgebrand. Het dak en alle centrale steunkolommen werden intussen afgebroken door de eigenaar. Enkel de muren zijn behouden om de loods na de saneringswerken opnieuw op te bouwen. 
Beide verontreinigingskernen liggen grotendeels onder de centrale toegangsweg van de site, waar het vrachtverkeer ononderbroken passeert.

Verschillende methodes

De aanpak bestaat uit een kernontgraving in combinatie met bemaling van beide verontreinigingskernen. De sanering zou achttien weken in beslag nemen. 
Ter hoogte van de afgebrande loods zal er verbuisd ontgraven moeten worden, waarbij de drie buitenste rijen met zandcement worden aangevuld tegen de te behouden muren. De centrale zone zal via bekisting uitgegraven worden. Ter hoogte van de toegangsweg, zal gefaseerd gewerkt worden. Het verkeer zal er beurtelings kunnen passeren.
De andere kern achteraan op het terrein moet minder diep ontgraven worden, met uitzondering van de zones langs de gebouwen waar mootsgewijs wordt ontgraven en aangevuld met zandcement. Ook deze ontgraving zal gefaseerd gebeuren om de doorgang tot het achterliggende perceel en de loodsen te verzekeren. 

Grondwater monitoren

Na de saneringswerken wordt het grondwater nog minstens drie jaar lang bemonsterd. 
Als de resultaten van de grondwatermonitoring tegenvallen, kan na de kernontgraving als back-upmaatregel een grondwateronttrekking plaatsvinden via deepwell-filters over heel de verontreinigde zone. 

Beperkte hinder

De bodemsaneringswerken moeten zowel het humaan als het verspreidingsrisico wegnemen . De werken maken deel uit van een masterplan waarin ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuwe rijweg en de heropbouw van de afgebrande loods op het bedrijventerrein zijn opgenomen. Door de Coronamaatregelen is er minder verkeer en economische activiteit op het terrein. Zo zorgen de werken voor een beperkte hinder en kan het bedrijventerrein en de drukke verkeersader klaar gemaakt worden voor de heropstart.


Afdrukken  

Related Articles