CO2-prestaties binnenkort van tel voor aanbestedingen voor bodemsaneringswerk

CO2-prestaties binnenkort van tel voor aanbestedingen voor bodemsaneringswerk

Om de CO2-uitstoot bij de uitvoering van bodemsaneringen zo laag mogelijk te houden, voerde de OVAM enkele jaren geleden de CO2-calculator in.

Die moet in elke bodemsaneringsproject worden toegepast om te bepalen wat de meest geschikte saneringstechniek is. Technieken waarbij minder CO2 vrijkomt, worden op die manier bevoordeeld.

Hoe meer inspanningen, hoe beter de score

Binnenkort gaan we nog een stapje verder. Vanaf de zomer zullen we bij aanbestedingen voor bodemsaneringswerken die in onze opdracht worden uitgevoerd niet alleen rekening houden met de prijs, maar ook met de CO2-prestaties van de aannemer.
We zullen daarvoor gebruikmaken van de CO2-prestatieladder, een certificeringssysteem dat afkomstig is uit Nederland. Hoe meer inspanningen een bedrijf levert om zijn CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger het op de CO2-prestatieladder staat. Bedrijven die een hoog niveau halen, krijgen bij aanbestedingen een fictieve korting op hun inschrijvingsprijs en maken dus meer kans om de aanbesteding binnen te halen.

Pilootfase

In Nederland is dit systeem al goed ingeburgerd; in Vlaanderen komt het nog maar net piepen. De Vlaamse overheid heeft daarom beslist – samen met Wallonië en Brussel – om de CO2-prestatieladder in eerste instantie uit te testen in een aantal proefprojecten. Op vraag van de Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders passen we dit systeem vanaf de zomer al toe voor al onze aanbestedingen van bodemsaneringswerken.
Aannemers die nog geen certificaat van de CO2-prestatieladder hebben, hoeven zich geen zorgen te maken: de clausules in de bestekken zijn zo ontworpen dat je pas één jaar na de aanbesteding over een certificaat moeten beschikken om de fictieve korting te kunnen genieten. 


Afdrukken  

Related Articles