OVAM haalt opnieuw twee blackfields uit het slop

OVAM haalt opnieuw twee blackfields uit het slop

In mei 2020 werd de OVAM, na jarenlange inspanningen en in samenwerking met verschillende betrokkenen, eigenaar van twee nieuwe ‘blackfields’.

Blackfields zijn terreinen die zo ernstig verontreinigd zijn dat het onmogelijk is ze in gebruik te nemen zonder tussenkomst van de overheid.
Voor dit soort terreinen ontwikkelde de OVAM een instrumentarium, waardoor inmiddels een twintigtal terreinen konden worden ‘gered’. Dat de OVAM die sites heeft aangekocht, heeft twee bijzonder gunstige consequenties:

  1. De OVAM kan op de meest efficiënte en doeltreffende manier de bodem- en afvalproblemen op deze sites oplossen, en nadien een deel van de overheidsmiddelen die daarvoor nodig waren recupereren met de verkoop van de terreinen.
  2. De terreinen kunnen opnieuw ingezet worden in Vlaanderen, waar de druk op (open) ruimte enorm hoog is. Als eigenaar van de terreinen stelt de OVAM alles in het werk om een toekomstgerichte én -bestendige ontwikkeling van deze terreinen te stimuleren, samen met andere overheidspartners.

Verloederd terrein in Vilvoorde

Een van de blackfields die de OVAM in mei verwierf, ligt in de Olmstraat in Vilvoorde. Op dat terrein – zo'n 37 are in woongebied nabij het centrum van Vilvoorde – was jarenlang een inktfabriek gevestigd. Die activiteiten leidden tot een ernstige verontreiniging van de bodem en het grondwater, met onder andere olie en ontvettende producten. Sinds 2000 zijn er geen activiteiten meer op het terrein. De site werd sindsdien niet meer onderhouden: er heerst een ongetemde wildgroei aan planten en de gebouwen zijn in verloederde staat. Het terrein kwam vanwege de problemen die eraan verbonden zijn in een ‘onbeheerde nalatenschap’ terecht. 
De geschatte saneringskost overstijgt de waarde van het terrein. Vandaar dat er, ondanks de aantrekkelijke ligging, geen private partijen naar voren traden om de site te herontwikkelen. Nu de OVAM het terrein na een lange procedure heeft kunnen aankopen, kan er weer gedacht worden aan een nieuwe toekomst voor het perceel. Dat gebeurt in nauw overleg met de stad Vilvoorde. Ondertussen brengt een erkende bodemsaneringsdeskundige de complexe verontreiniging in kaart.

Afvalstoffen en asbest in Boom

Het tweede blackfield, het terrein 'Frateur', ligt in Boom, in een woonwijk langs de A12 en nabij het station. De site, zo'n 10 hectare, is al decennialang een doorn in het oog van de buurt. Jarenlang vond er handel in afvalstoffen plaats en in de jaren negentig woedde er een zware brand in de grote loods. Daarbovenop werd op zowat het hele terrein ernstige verontreiniging met asbest aangetroffen.
De financiële last van de aanpak van de verontreiniging kan oplopen tot tien maal de waarde van het terrein, aangezien het terrein nauwelijks ontwikkelingskansen heeft. Ook dit blackfield kwam zo in een onbeheerde nalatenschap terecht, tot de OVAM er eigenaar van werd. De sanering staat gepland voor begin 2021.
Het terrein maakt deel uit van het grootschalige project 'De stationsomgeving verbindt', dat sinds kort loopt. Bedoeling is om de verouderde stationsomgeving van Boom om te vormen tot een verbindende schakel in de grotere omgeving. De OVAM werkt samen met de gemeente Boom, de Provincie Antwerpen en het team Vlaams Bouwmeester om het terrein Frateur maximaal te laten bijdragen aan een mooie toekomst voor de stationsomgeving. 

Meer info

Meer informatie over blackfields vindt u via: www.ovam.be/blackfields


Afdrukken  

Related Articles