OVAM-ontwerprichtlijn richtlijnen grondverzet PFAS

OVAM-ontwerprichtlijn richtlijnen grondverzet PFAS

Om ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging met PFAS door grondverzet te beperken en rekening te houden met het stand still principe, heeft OVAM een ontwerprichtlijn voor grondverzet uitgewerkt.

In afwachting van een definitieve richtlijn kunnen de bodemsaneringsdeskundigen verdere input geven op dit ontwerp. De OVAM vraagt dat de deskundigen hun opmerkingen voor 1 maart 2020 overmaken. De voorgestelde gebruikswaarden kunnen worden herzien in functie van inzichten verkregen in de lopende VITO-studies over de achtergrondwaarden van PFAS in Vlaanderen en voor het opstellen van de bodemsaneringsnormen voor PFAS-verbindingen.  Voor het opstellen van de bodemsaneringsnormen plant de OVAM in de eerste maanden van 2020 een overleg met de sector.

In de ontwerprichtlijn worden volgende waardes voor PFOS voorgesteld en aanvaard door OVAM: 8 μg/kg ds voor vrij gebruik als bodem en 70 μg/kg ds voor bouwkundig bodemgebruik. Deze waarden kunnen in afwachting van een normeringskader richtinggevend worden gehanteerd, onverminderd de verantwoordelijkheid van de erkende bodemsaneringsdeskundige om de veilige toepassing van de toetsingswaarde in de specifieke omstandigheden van het dossier te beoordelen en te motiveren in het technisch verslag.

Bron: OVAM


Afdrukken  

Related Articles