Vaporsafe (TM) luchtmetingen

Vaporsafe (TM) luchtmetingen

VaporSafeTM luchtmetingen,
een geavanceerde ‘vapor intrusion’ monitoring voor jouw solventprobleem!

Terra Engineering & Consultancy heeft recent een exclusief partnership afgesloten met de specialisten van Groundswell Technologies en Hartman Environmental Geoscience, beiden gevestigd in Californië, om deze hoogwaardige luchtmetingen ook in Europa op de markt te brengen! Het is een systeem dat tal van voordelen biedt in vergelijking met de meest gangbare luchtstaalnames! Na diverse succesvolle projecten in Vlaanderen zijn we klaar om er een vervolg aan te breiden, en nog meer klanten te helpen in hun zoektocht naar oplossingen voor hun solventprobleem!

Steeds meer wordt in het kader van bodemonderzoeken of saneringen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn (zoals solventen) gekozen voor een meetcampagne van de binnenlucht, in ruimtes waar geleefd of gewerkt wordt, en soms ook de bodemlucht. Dit is meer dan terecht, gezien helaas al zeer vaak gebleken is dat er op zulke sites sprake is van binnenkomende dampen die schadelijk zijn voor de gezondheid; een fenomeen dat internationaal al goed gedocumenteerd is, en ook gekend is als “vapor intrusion of VI”. Meten is weten, zeker als het gaat over VI. De risicomodellen die momenteel voorhanden zijn blijken een zeer slechte voorspeller te zijn van deze binnenkomende dampen, en slaan vaak de bal is. Hierdoor werd vroeger soms onterecht gesteld dat er geen probleem was gezien de uitkomst van het risicomodel, terwijl nadien alsnog verhoogde concentraties gemeten werden. Of omgekeerd, en dat er maatregelen genomen werden op plaatsen waar dit misschien niet nodig was. Ook de overheden hebben dit intussen door, en stimuleren sterk het uitvoeren van effectieve luchtmetingen ter hoogte van sites waar VI een mogelijkheid zou kunnen zijn.

Vaak wordt voor deze luchtmetingen in eerste instantie gewerkt met actieve of passieve absorbers zoals actief kool, die een tijdsgemiddelde waarde laten optekenen voor periode van enkele uren tot soms meerdere weken. Gedurende deze tijd worden de actief kool buisjes ter plaatse gezet, om de eventuele polluenten in de lucht op te nemen, en wordt per buisje één analyseresultaat gegenereerd. Dit is een wat omslachtige manier van werken, eventueel geschikt voor een eerste idee van de problematiek in een beperkt aantal ruimtes, maar schiet al zeer snel te kort wanneer het VI-probleem wat grondiger moet onderzocht worden.

Een belangrijk voordeel van VaporSafeTM is de mogelijkheid om voor een bepaalde ruimte niet één enkel maar honderden datapunten te verkrijgen, met een accuraatheid vergelijkbaar met labo-apparatuur. Hierbij vindt om de x-aantal minuten een nieuwe meting plaats (frequentie zelf te kiezen), en wordt op die manier een PATROON zichtbaar. Het is immers zo dat er enorme verschillen kunnen zijn in concentratie tussen bijvoorbeeld dag en nacht, of tussen de werkuren op kantoor en de stille nachturen. Deze zaken kunnen met VaporSafeTM aan het licht gebracht worden, waardoor er meteen ook een precies beeld kan gevormd worden van de oorzaken van het probleem (welk zijn de blootstellingsroutes precies?) en dus ook oplossingen kunnen aangereikt worden om het probleem van binnenkomende dampen op te lossen.

Een bijkomend niet te onderschatten voordeel is dat er gelijktijdig tot 16 verschillend ruimtes (of bodemluchten) kunnen onderzocht worden op die manier! Het labotoestel wordt bij voorkeur ergens centraal opgesteld op de site, en gekoppeld aan tot 16 verschillende aanzuiglijnen (fijne plastic tubes) met een maximale lengte van maar liefst 300 meter. Dit alles betekent dat bijvoorbeeld een industrieel complex, of een groot residentieel gebouw, of verschillende kantoren naast elkaar, you name it, gelijktijdig over een weekend kunnen gemonitord worden. Op een automatische manier en met inlogmogelijkheid voor de opvolging in quasi real-time! Tegen maandagochtend kunnen aldus niet minder dan 16 grafieken voorgelegd worden van het concentratieverloop van de gechloreerde solventen tijdens het voorbije weekend. Dit alles met een minimum aan inspanningen en kosten, zeker in vergelijking met wat zo’n meetcampagne zou kosten op een klassieke manier, en met louter en alleen enkelvoudige datapunten!

Verder: ook ‘enkelvoudige’ metingen blijven mogelijk met dit mobiele labotoestel! Met de juiste voorbereiding kan er om de 10 tot 15 minuten een nieuw staal geïnjecteerd worden, afkomstig van de ruimte of bodemlucht die jij op dat moment wil! Ook deze manier van werken biedt enorme voordelen tegenover de klassieke meetmethodiek, want laat je toe om onmiddellijk in te spelen op nieuwe informatie. Bij een verhoogde concentratie in een bepaalde ruimte kan je bijvoorbeeld direct erna ook in de ruimtes ernaast, of erboven of eronder, nieuwe metingen uitvoeren met direct resultaat. Er moet geen twee weken gewacht worden voor de meting zelf en de daaropvolgende analyse in het externe labo!

Last but not least: dit alles in verkrijgbaar tegen een zeer aanvaardbare kostprijs!

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Tom Wuyts, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


Afdrukken  

Related Articles