• Contacteer ons +32 9 342 81 18 of
  • EMAIL_US info@groupvanvooren.com

 

 

 

 

 

.

REFERENTIES

193286L_2GRVV.jpg
  • OVAM, site Biochim in Machelen 
    - zeer zware verontreiniging met complex mengsel van alifaten en aromaten, (chloorhoudende) solventen, PCB's, oliën,...
    - beschrijvend bodemonderzoek en 2 fasen pilootproeven (ontgravings, MFE, thermische desorptie, membraanextractie,...)
  • OVAM, saneringswerf site Assenede
  • Umicore Hoboken 
    - sanering voormalige stortplaats caliumarsenaat,
    - begeleiding werf uitbreiding geluidswal
  • Immora Puurs, opmaak beschrijvend bodemonderzoek, opmaak bodemsaneringsproject en begeleiding uitvoering van verontreinigingen aan minerale olie en een omvangrijke VOCl-pluim en kernzone 
193227L_2GRVV.jpg
  • Aquafin nv
  • Beliris – Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  • Waterwegen en Zeekanaal nv
  • Vlaamse Overheid – Afdeling Wegenbouwkunde / Afdeling Geotechniek / Agentschap Infrastructuur
  • Ministerie Brussels Gewest – Projecten en werken inzake weginrichtingen / Beheer en onderhoud wegen
  • Tractebel Engineering
  • Arcadis
  • Pidpa
  • Stad Aalst
  • Infrax
Euremtech_logo.jpg
  • Proximus
  • Sita Remediation
  • OVAM
  • CleanLease Fortex
  • ORTEC (Frankrijk)

Industriepark Rosteyne 1

9060 Zelzate

Tel. 09/342.81.18

Fax 09/342.85.80

Email info@groupvanvooren.com

Website www.groupvanvooren.com