TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Over ons

Terra Engineering & Consultancy nv beschikt als studiebureau voor milieuonderzoeken over een zeer grote ervaring in het uitvoeren van oriënterende, verkennende en beschrijvende bodemonderzoeken, het opmaken van bodemsaneringsprojecten en de begeleiding van bodemsaneringswerken. Ook het opmaken van technische verslagen behoort tot de core-business van TEC nv.

TEC nv werkt voor zowel overheden, openbare instellingen, multinationals, KMO’s als particulieren en zoekt steeds een klantgerichte en op maat gemaakte oplossing!

Image

Onze diensten

Image
Oriënterend bodemonderzoek

Nagaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van bodemverontreiniging
Image
Verkennend bodemonderzoek

Een afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Afperking van de verontreinigingen gevonden in voorgaand onderzoek
Image
Saneringsproject

Afweging van verschillende toepasbare saneringstechnieken
Image
Technisch verslag en grondverzet

Hoe omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet
Image
Sloop- en asbestinventaris

Inventarisatie in kader van renovatie- of sloopwerken
Image
Infiltratiestudies

Infiltratiestudie uitvoeren om de doorlatendheid van de bodem te bepalen
Image
Archeologie

Omdat kennis over onze voorouders ook van tel is
Image
Promaz subsidiefonds

Wij staan je bij in de bodemsanering van verontreiniging veroorzaakt door stookolie
Image

Laat uw infiltratiecapaciteit bepalen

De nieuwe verordening hemelwater goedgekeurd op 5 juli 2013 stelt dat bij het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies en verhardingen het verplicht is om minimaal de voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies na te leven. Onder andere moet men nagaan of het hemelwater ter plaatse kan infiltreren in de bodem. Hierbij kan TEC nv u bijstaan met het uitvoeren van een infiltratiestudie. 

Kwaliteit en veiligheid

Uit de certificeringen voor ISO 9001:2015 en OHSAS 18001:2007 blijkt  de kwaliteit van het kwaliteits- en veiligheidssysteem waarmee Terra Engineering & Consultancy nv diensten levert aan zijn opdrachtgevers.
 
Image
Image

Samenwerken of meer info?

U vindt niet onmiddellijk wat u zoekt? U heeft bijkomende vragen?