LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Over ons

is een Belac-geaccrediteerd onafhankelijk bouwkundig laboratorium met meer dan 45 jaar ervaring. 
In onze modern uitgeruste laboratoria te Zelzate en Brugge worden allerhande proeven uitgevoerd op bouwmaterialen en dit zowel : 
  • in het kader van doorlopende keuringen voor certificatie
  • op materialen afkomstig van werven in opdracht van openbare besturen
  • op vraag van fabrikanten voor interne controle
  • op vraag van particulieren
Image

Onze diensten

Image
Diepsonderingen

Draagkracht van de grond voor het geplande bouwproject
Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen
Image
Meetnet

Grondwaterniveaumetingen op afstand online raadplegen
Image

Laat uw infiltratiecapaciteit bepalen

De nieuwe verordening hemelwater goedgekeurd op 5 juli 2013 stelt dat bij het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies en verhardingen het verplicht is om minimaal de voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies na te leven. Onder andere moet men nagaan of het hemelwater ter plaatse kan infiltreren in de bodem. Hierbij kan TEC nv u bijstaan met het uitvoeren van een infiltratiestudie. 

Kwaliteit en veiligheid

Uit de Belac Accreditatie volgens ISO 17025:2017 en de VCA* blijkt  de kwaliteit van het kwaliteits- en veiligheidssysteem waarmee Labo Devlieger-Van Vooren nv diensten levert aan zijn opdrachtgevers.
 
Image
Image

Samenwerken of meer info?

U vindt niet onmiddellijk wat u zoekt? U heeft bijkomende vragen?